Generator plazmowy RPZ-14


Harmonia Terapie Naturalne Renata Gliniak

W gabinecie HARMONIA terapie naturalne Renaty Gliniak stosujemy bardzo skuteczne terapie ziołowe oraz terapie produktami częstotliwościowymi, również dodajemy terapie suplementacyjne, a jako terapię wspomagającą, pomocniczą stosujemy Generator Plazmowy RPZ-14. 

GENERATOR PLAZMOWY RPZ-14 – to urządzenie służące do bezkontaktowej likwidacji patogennych mikroorganizmów, które są przyczyną większości dolegliwości fizycznych i psychicznych, przez emitowanie dokładnie zmierzonych częstotliwości. Urządzenie generuje pole elektryczne o wysokiej intensywności w porównaniu z kilkoma konkurencyjnymi przyrządami. Udokumentowane na podstawie pomiarów porównawczych.

JAK DZIAŁA GENERATOR PLAZMOWY RPZ ? 

Wybiórczo likwiduje patogeny

Terapia generatorem plazmowym jest tak skuteczna, ponieważ fale wytwarzane przez niego nie mają problemu z dotarciem do jakiejkolwiek tkanki organizmu. Mają zdolność rozbijania biofilmów i form przetrwalnikowych patogenów. Jest o wiele bardziej skuteczna, niż przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń elektrodowych, ponieważ prąd płynący od elektrody do elektrody ma swoje ścieżki przewodzenia i nie wszędzie z jednakowym skutkiem oddziałuje na organizm. Jest też o wiele bezpieczniejsza, ponieważ nie ma tu mowy o prądzie płynącym przez organizm. Często napięcie i natężenie w urządzeniach elektrodowych są na tyle wysokie, że fizycznie nawet odczuwane przez pacjenta. Ich działanie na pewno nie pozostaje bez wpływu na organizm, ponieważ podstawowa ścieżka przewodzenia od ręki do ręki przebiega przez SERCE.

Inspiracją dla twórców tego urządzenia była wiedza i doświadczenie geniusza ubiegłego wieku dr Royal Raymond Rife’a, która zaowocowała powstaniem unikalnego aparatu na miarę światową.

Metoda niszczenia drobnoustrojów opracowana przez Rife’a opierała się na zasadzie rezonansu. Każdy żywy organizm posiada częstotliwość rezonansową, czyli wewnętrzną sygnaturę promieniowania. Sopranistka, która jest w stanie rozbić szkło jednym czystym, skoncentrowanym tonem, to adekwatna metafora dla sposobu działania elektronicznego urządzenia Rife’a. Emitowane przez niego częstotliwości odpowiadały rezonansowi różnych drobnoustrojów, uszkadzając je tak mocno, że traciły zdolność do życia. Po unieszkodliwieniu patogenów organizm mógł je eliminować.

W tym wypadku mamy do czynienia z falą plazmową, która przemieszcza się w środowisku wolnych elektronów. Jest to szczególny typ fali bardzo podobny do fali akustycznej. Ma ona wyjątkową zdolność do przemieszczania się we wszelkiego rodzaju materii, która z definicji plazmą nie jest, nawet w dielektrykach. Udowodnił to Egri w 1982 r. Wiąże się to z faktem, że potrafi ona wybijać elektrony ze struktur atomowych. Zdolna jest ona przenikać nawet metale, które dla fal elektromagnetycznych są środowiskiem trudno dostępnym. W ciele zbudowanym głównie z białek, przemieszcza się doskonale, ponieważ są one półprzewodnikami mającymi duży zasób wolnych elektronów.

Z falą plazmową skorelowana jest zawsze fala elektromagnetyczna.

Do bazy urządzenia można dodawać nieograniczoną ilość własnych autorskich programów. Generator Plazmowy RPZ można używać w gabinecie medycyny naturalnej. Fale elektromagnetyczne emitowane przez ten aparat działają w promieniu kilkunastu metrów. To znaczy, że mogą oddziaływać na kilka lub kilkanaście organizmów ludzkich znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, co Generator.

Generator RPZ 14 - jest produktem czeskiej firmy Z-technology. Jest to najdoskonalsze światowe urządzenie wzorowane na oryginalnych generatorach Rife’a. Posiada unikalną możliwość bardzo precyzyjnego przestrajania częstotliwości, co jest szczególnie ważne w uzyskaniu tzw. Mortal Oscilatory Rate (częstotliwości zabójczej dla patogenów). Ma certyfikaty bezpieczeństwa Państwowego Urzędu Elektrotechnicznego w Pradze, ważne w całej Unii Europejskiej.

W naszym gabinecie od kilku lat stosujemy lampę plazmową. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że jest ona bardzo skutecznym narzędziem wspomagającym terapię i niszczącym określone patogeny lub wspomagającym regenerację już przy podwójnym powtórzeniu częstotliwości na dany patogen. Każdy patogen posiada swoją indywidualną częstotliwość, które to częstotliwości są znane i u nas w gabinecie skutecznie używane.
Po raz pierwszy podobną metodę niszczenia mikroorganizmów w ludzkim ciele, zastosował dziewiętnastowieczny geniusz Nikola Tesla. Skonstruował on kilka rodzajów aparatów do elektroterapii, które w tamtych czasach bardzo dobrze się sprawdziły. Innym, być może najważniejszym wynalazcą i badaczem tej metody leczenia był dr Royal Raymond Rife (1888 - 1971). Ten naukowiec skonstruował niedościgniony do dzisiaj, mikroskop pryzmatyczny przy pomocy, którego mógł obserwować żywe pasożyty, bakterie, a nawet wirusy. Odkrył, że poszczególne rodzaje mikroorganizmów pasożytujących w ludzkim ciele, mogą zostać zniszczone przez poddawanie ich właściwej dla każdego częstotliwości. Po pewnym czasie błony bakterii rozdzielają się, a powierzchnie wirusów pękają. Dr Rife zwrócił uwagę na ten fenomen i po długim okresie badań stwierdził, że jest to dobry, nieszkodliwy sposób na niszczenie przyczyn praktycznie wszystkich chorób. Te odkrycia wsparte praktycznymi, zadziwiającymi rezultatami u beznadziejnie chorych ludzi, były nadzorowane i potwierdzone przez niezależną komisję medyczną. Z powodu kilku zupełnie ograniczonych ludzi, posiadających władzę w tamtym czasie, po kilku latach praktycznego wykorzystania generatorów owa terapia została zarzucona, a lekarze mimo zakazu używający tych unikatowych urządzeń, stracili swoje licencje... Pomimo tego, osiągnięcia Rife'a wyznaczyły nowy, bardziej przemyślany i efektywny sposób likwidacji czynników wywołujących choroby. Kontynuatorami badań na tym polu byli dr Bob Beck, który stworzył wyjątkowy system uniwersalnych częstotliwości czyszczący krew i wreszcie światowej sławy kanadyjska doktor Hulda Regehr Clark. Ta szanowna kobieta pracowała nad swymi badaniami niemal dziesięć lat, aby potem (posądzona przez "kolegów" o fałszerstwo) opublikować kilka książek, które wówczas spotkały się z dobrym przyjęciem zarówno przez zwykłych czytelników, jak i przez profesjonalistów. Pomimo tego nie uniknęła kilku aresztowań oraz fałszywych oskarżeń. Mimo tego jej badania i opracowane procedury pozwoliły przywrócić utracone zdrowie milionom ludzi.

Uwaga! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Generator RPZ nie jest urządzeniem medycznym. Obecnie ta terapia nie jest uznawana, jako tzw. metoda naukowa. Za to jest bardzo skuteczna...