Jak istotna jest właściwa detoksykacja jelit


Harmonia Terapie Naturalne Renata Gliniak

JAK ISTOTNA JEST WŁAŚCIWA DETOKSYKACJA JELIT, ICH STRUKTUR ANATOMICZNYCH ORAZ NAJCZĘSTSZE TOKSYNY

Nasz mikrobiom jelit ma fundamentalny wpływ na odporność, układ nerwowy i hormonalny. Zdrowy mikrobiom jest kluczowym żywym składnikiem człowieka. Toksyny oddziałują negatywnie zarówno na nasze komórki żywe, jak i na przyjazne bakterie i inne mikroorganizmy. Toksyny mogą gromadzić się nie tylko w treści jelit, ale też we wszystkich ich strukturach anatomicznych szkodząc nie tylko nam, ale również naszemu mikrobiomowi.

Od stanu błony śluzowej jelit, na którą w znaczący sposób wpływa mikrobiom, zależy, które toksyny i szkodliwe metabolity są wchłaniane do organizmu, a które są wydalane z przewodu pokarmowego.

Kontrolowana, właściwa detoksykacja jelit wraz z detoksykacją narządów macierzystych jest kluczem do poradzenia sobie praktycznie ze wszystkimi problemami zdrowotnymi – od odpornościowych, objawiających się alergiami, autoimmunizacją, przez choroby przewlekłe i osłabienie odporności, w tym przewlekłą boreliozę, do problemów z układem nerwowym i problemami psychicznymi. W jelitach znajduje się stosunkowo duża ilość toksyn, a ponieważ znaczna część komórek odpornościowych (nawet 80%) gromadzi się w okolicy jelit, a następnie przemieszcza dalej w ciele, toksyny jelitowe w istotny sposób wpływają na układ odpornościowy. Cała krew z obszaru układu pokarmowego, bogata w składniki odżywcze, niestety również w toksyny, płynie przez krwiobieg wrotny do wątroby, której zadaniem jest przetworzenie/zmetabolizowanie wszystkiego, co zostało wchłonięte. Stąd wątroba automatycznie zostaje obciążona nadmierną ilością metabolitów, jeśli z jelit do niej dostaje się nadmierna ilość toksyn, co tworzy ognisko zakaźne w wątrobie lub jej obiegu czynnościowym.

Budowa i funkcje jelit

Dla mnie, jako naturoterapeuty, ważne jest, aby dogłębnie zbadać jelita, jeśli zachodzi taka potrzeba stwierdzając, w której warstwie jelita znajdują się toksyny, ogniska zakaźne lub gdzie przebiega infekcja przewlekła. Jelito, podobnie jak cały przewód pokarmowy, tworzy ruchoma, elastyczna „ściana”, a wszystkie jej odcinki są podobne i składają się z następujących warstw:

1.      Błona śluzowa – tunica mucosa – tkanka nabłonkowa

Jej głównym zadaniem jest utrzymać nieprzepuszczalność jelit i wchłaniać składniki odżywcze w sposób kontrolowany. Jest wyściółką przewodu pokarmowego, czasem jest gładka, czasem zwinięta, w jelitach tworzy kosmki. Bardzo ważną jej funkcją jest ochrona przed przenikaniem toksyn i wchłanianie niezbędnych substancji. Składa się z trzech warstw: nabłonka, blaszki właściwej i blaszki mięśniowej.

2.      Błona podśluzowa – tunica submucosa – tkanka łączna (rzadka)

Kilka istotnych informacji o niej: biegną przez nią naczynia krwionośne i limfatyczne (dlatego tak ważna jest tutaj czystość limfy, czyli układ limfatyczny), zawiera splot nerwowy (stan jelit wpływa na układ nerwowy). Łączy błonę śluzową i mięśnie, pozwala śluzówce przesuwać się do warstwy mięśniowej oraz tworzy rzęski. Duża ilość komórek odpornościowych w tej warstwie zapobiega przenikaniu infekcji. Często jednak może stać się miejscem, w którym w jelitach znajduje się dużo ognisk zakaźnych.

3.      Błona mięśniowa – tunica muscularis – tkanka mięśniowa z mięśni gładkich

Składa się z okrągłej warstwy wewnętrznej i podłużnej warstwy zewnętrznej, pomiędzy którymi znajduje się splot nerwowy (kolejny raz stan jelit wpływa na układ nerwowy). Mięśnie zapewniają ruchy kołyszące, mieszanie zawartości, perystaltykę. Mięśnie są miejscami wzmocnione na zwieraczu, na początku i na końcu przewodu pokarmowego, występują także mięśnie poprzecznie prążkowane.

4.      Błona surowicza – tunica seroza – tkanka łączna

To gładka, błyszcząca błona z tkanki łącznej, która w jamie brzusznej otacza i chroni narządy tworząc peritoneum – otrzewną. Pod nią znajduje się warstwa utkania podsurowiczego. Poza jamą brzuszną, gdzie nie ma otrzewnej, okrywa przewód pokarmowy.

Jelitowy układ nerwowy – „mózg brzuszny”

Składa się z dwóch splotów oraz zawiera wiele rodzajów neuronów i glejów. Jest starszy, niż mózg i ma z nim wiele wspólnego, w tym wrażliwość na te same toksyny. Reguluje:

Wydzielanie gruczołów, hormonów, neuroprzekaźników

Wchłanianie i transport substancji

Koordynuje skurcze przewodu pokarmowego

Wpływa na komórki odpornościowe

Reguluje wzrost i regenerację błony śluzowej oraz wytwarzanie śluzu

Kontroluje mikrobiom

Oddziałuje bezpośrednio na mózg – działanie przeciwdepresyjne, wspomaganie nauki, ale też poczucie dyskomfortu psychicznego

Wpływa na pęcherzyk żółciowy, obie części trzustki, żołądek, pęcherz moczowy

Najczęstsze toksyny w strukturach jelit

Ze względu na anatomię i fizjologię jelit istnieją dwie główne grupy toksyn, które występują w strukturach jelit:

Mikroorganizmy patogenne i ich toksyny

Metabolity wraz z chemicznymi składnikami żywności („E”), pestycydami, herbicydami i innymi substancjami wchłanianymi przez żywność

Jelita są jedną z najgęściej skolonizowanych powierzchni na Ziemi, nie jest więc zaskoczeniem, że najistotniejszą toksyną są mikroorganizmy patogenne. Atakują nie tylko nabłonek, ale praktycznie wszystkie struktury jelit: błonę śluzową, podśluzową (tam znajdują się komórki odpornościowe), tkankę łączną, jak i same komórki odpornościowe. Jednocześnie jelita są też często rezerwuarem infekcji wątroby, trzustki, śledziony, ale też nerek i układu moczowego, jak również układu płciowego. Jeżeli ogniska zakaźne z jelit nie zostaną usunięte, nie można oczekiwać długotrwałego rezultatu detoksykacji wątroby, śledziony, trzustki, ponieważ są one nieustannie ponownie infekowane. 

Bakterie patogenne

Jednymi z najpowszechniejszych mikroorganizmów są bakterie patogenne. Oprócz enterobakterii i pałeczek, do których należą Salmonella, Yersinia, Shigella, Listeria, kampylobakterie i inne, są to bardzo często bakterie beztlenowe i mykobakterie. Bakterie beztlenowe (również inne bakterie i pozostałe patogeny) wytwarzają ogromne ilości groźnych toksyn, które przez układ jelitowy i wegetatywny mogą dostać się bezpośrednio do mózgu. Proces ten często zachodzi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdzie mózg jest dosłownie zatruty toksynami mikrobiologicznymi i toczy się w nim stan zapalny, co uniemożliwia normalny rozwój umysłowy. Detoksykacja jelit jest warunkiem koniecznym w przypadku wszelkich zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i rozwojowych. W jelitach bardzo często występuje też przerost grzybów, zwłaszcza kwaśnych, ale też wielu innych gatunków – saccharomycetes, enterocytozoon, histoplasma, paracoccidia, cryptococcus. Jelita atakowane są również przez szereg pasożytów eukariotycznych, jak ameby (entamoeba), kokcydie i inne.

Obciążenia wirusowe

Kluczowe znaczenie ma także detoksykacja od obciążeń wirusowych. Wirusy infekują komórki wszystkich tkanek jelita i zmieniają ich działanie. Prowadzi to do zwiększonej przepuszczalności, zaburzeń wchłaniania, zmian w aktywności komórek. Obciążenia wirusowe często związane są z zaburzeniami metabolizmu, trawieniem i wchłanianiem. Często uczestniczą w powstawaniu metabolitów i późniejszych reakcjach immunopatologicznych. Takim przykładem może być adenowirus, który atakuje błonę śluzową i tkankę limfatyczną jelit, współtworzy celiakię jelitową, która ma miejsce gdy odporność atakuje śluzówkę jelit, która potem przechodzi w przewlekły stan zapalny ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Toksyny metaboliczne

Toksyny metaboliczne, to metabolity powstałe najczęściej w wyniku i podczas trawienia glutenu i zbóż, mleka i lektyn. Większość tych metabolitów zwiększa przepuszczalność jelit! Stymulują powstawanie zonuliny, która rozkłada białka w szczelnych połączeniach komórkowych błony śluzowej jelit. Wszystkie te metabolity są toksyczne dla układu nerwowego i wpływają negatywnie także na jelitowy układ nerwowy. A jakie są tego konsekwencje dla nas?

Zmiana ruchowości jelit

Zespół jelita drażliwego, biegunka lub zaparcia

Zwiększenie przepuszczalności jelit

Zaburzenie mikrobiomu

Obniżenie zdolności odpornościowej jelit

Zaburzenia wchłaniania objawiające się niedoborem witamin, minerałów

Zaburzenia układu nerwowego, hormonalnego oraz mózgu „sercowego” kontrolującego nasze emocje, który to mózg jest ściśle związany z jelitowym układem nerwowym

Kontrolowana i ściśle określona detoksykacja w moim gabinecie terapii naturalnych HARMONIA w Wieluniu prowadzi do wyeliminowania stanów zapalnych i stabilizacji mikrobiomu jelit. Jelito może przyjmować wówczas dowolne pokarmy, a człowiek nie musi zmagać się z alergiami, czy nietolerancjami pokarmowymi i może odżywiać się zdrowo i różnorodnie. Jednocześnie taka kontrolowana detoksykacja przynosi ogromną ulgę psychiczną oraz emocjonalną. 

Na co wpływają toksyny w układzie jelitowym?

Toksyny w układzie jelitowym wpływają na wszystkie struktury jelit, przepuszczalność ściany jelit, zdolność pozbywania się i degradacji wchłoniętych toksyn w komórkach jelitowych, zdolność wchłaniania niezbędnych substancji odżywczych.

Wątroba – przepuszczalne, niedziałające prawidłowo jelito przepuszcza więcej toksyn i mikroorganizmów patogennych do wątroby, co ma bezpośredni negatywny wpływ na odporność (alergie, autoimmunizacja związana z metabolitami, w efekcie utworzenie ogniska zakaźnego) oraz na układ nerwowy (obciążenie mózgu, zaburzenia aktywności nerwowej).

Układ limfatyczne, śledziona i odporność – 80% komórek odpornościowych skupia się w okolicy przewodu pokarmowego, a jelita znacząco wpływają na odporność i śledzionę (filtr limfatyczno-immunologiczny).

Piersi – są powiązane z jelitem poprzez układ limfatyczny (ze względu na karmienie piersią) i toksyny z jelit wyraźnie na nie oddziałują.

Serce i wzorce emocjonalne – spożywanie pokarmów i ich wchłanianie jest najbardziej podstawową potrzebą, a wszystkie potrzeby życiowe kontrolowane są przez emocje i jednocześnie wywołują emocje. Jelita są niezwykle wrażliwe psychosomatycznie, a „mózg brzuszny” jest ściśle powiązany z mózgiem „sercowym” poprzez układ nerwowy, hormony, a także informacyjne pole elektromagnetyczne. Toksyny w ważnym narządzie wytwarzają toksyny stresowe i emocjonalne oraz wywołują poczucie zagrożenia.

Płuca – powiązanie błon śluzowych dróg oddechowych i jelit wpływa na odporność i wrażliwość układu oddechowego, a toksyny jelitowe i metabolity są często przyczyną kataru siennego, astmy i innych problemów oddechowych, w tym nawracających infekcji dróg oddechowych, czy problemów z zatokami.  

Układ moczowo-płciowy – bliskość anatomiczna i praktycznie spójność błon śluzowych jelit i układu moczowo-płciowego mogą powodować przenikanie toksyn i patogenów, nawracające infekcje dróg moczowych i upławy wymagające zajęcia się także jelitami.

Układ nerwowy i kontrola hormonalna – genialna sieć komórek nerwowych skupiona w przewodzie pokarmowym tworzy „mózg brzuszny” (ma więcej neuronów, niż rdzeń kręgowy) i jest dwukierunkowo połączona z mózgiem, ponieważ toksyny z jelit wpływają na mózg bezpośrednio, wiele z nich transportowanych jest do mózgu przez neurony, omijając w ten sposób barierę krew-mózg. Tak samo duża część neuroprzekaźników i hormonów (serotonina) powstaje w przewodzie jelitowym.

Co należy zrobić, by jelita były zdrowe?

Uzdrowić mikrobiom jelit poprzez stłumienie mikroorganizmów patogennych i stworzenie warunków do kolonizacji wielu gatunków właściwych dla naszej flory bakterii.

Detoksykować wszystkie struktury jelit, aby zapobiegały przenikaniu toksyn i aktywnie pozytywnie wpływały na mikrobiom, a także pozbyć się z nich już obecnych toksyn.

Zdrowe odżywianie „żywą” żywnością wytworzoną w jak najbardziej naturalny sposób, z odpowiednią ilością warzyw i owoców, a także orzechów i innych źródeł różnorodnego błonnika – najlepiej choć częściowo mieć tę żywność z własnego ogrodu lub pobliskiego, ekologicznego gospodarstwa (bez oprysków np. Roundupem i innymi). Używanie ziół w kuchni – latem żywych, zimą suszonych.

Jak łatwo zauważyć, stan naszych jelit pełni niezwykle istotną rolę w każdym organizmie, ponieważ wpływa na jego funkcjonowanie, na tworzenie się dolegliwości, z czasem chorób nazywanych przewlekłymi, na nasze samopoczucie, funkcjonowanie poszczególnych narządów, czy układów. Nasze organizmy są zespołem naczyń powiązanych, praca jednego organu, czy układu wpływa na pracę kolejnego. Zajmując się np. układem nerwowym, czy tarczycą, huśtawką nastrojów, nadmierną wybuchowością, chronicznym zmęczeniem itp. nie sposób zacząć terapii z pominięciem układu pokarmowego. Z doświadczenia nabytego w mojej pracy mogę to z całą pewnością potwierdzić i dodać, że stan jelit wpływa na pracę wątroby, pod którą podporządkowana jest na praca np. mózgu, czy układu nerwowego albo wysepek Langerhansa, czy też trzustki, czy też nadnerczy, które też wpływają na pracę naszej tarczycy i inne bardzo ciekawe powiązania.

Na wizycie przeprowadzam wnikliwą diagnostykę całego organizmu, trwającą około 2 godzin, z której jestem w stanie wywnioskować i omówić wszelkie ciągi przyczynowo – skutkowe zachodzące w organizmie, a okazujące się w postaci różnych dolegliwości, czy chorób i wyjaśnić pochodzenie tychże problemów zdrowotnych, z którymi przyszli do mnie ludzie potrzebujący pomocy. A także im pomóc.Źródło: Joalis Info oraz doświadczenia własne